skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Kies voor zekerheid

 

Cursus ademlucht

Wij kunnen ook cursussen ademlucht voor de BHV'er verzorgen.
In deze training leert de cursist de theoretische zaken rondom ademhaling en gebruik van ademlucht.
Naast de theorie wordt heel veel aandacht besteedt aan praktijktraining. De training kan bij u op locatie gegeven worden, met gebruik van uw eigen ademluchtapparatuur. Ook kunnen wij voor de ademluchtapparatuur zorgen indien gewenst.

 

Reanimatiecursus

In samenwerking met de Stichting Oosterhout Hartveilig verzorgt Full Safety reanimatiecursussen in Oosterhout NB. Voor een klein bedrag kunt een een volledige cursus reanimatie inclusief het gebruik van de AED volgen. De cursussen worden regelmatig gegeven.

Indien u interesse heeft kunt u zich opgeven bij de Stichting Oosterhout Hartveilig via deze link.

  

Cursussen ook in het Engels

Cursussen BHV, EHBO en reanimatie/AED kunnen we nu ook in het Engels verzorgen.

All courses for Emergency Response Officers, First Aid and CPR also in English.

 

U zorgt voor een veilig bedrijf

Uw bedrijf is veilig. U hebt alle maatregelen genomen om uw werknemers elke dag weer gezond naar huis te laten gaan.

Toch is het mogelijk dat ondanks alle goede voorbereidingen er iets mis gaat. Dan is het belangrijk dat u mensen in huis hebt die weten wat ze moeten doen.

 

Geen paniek maar handelen

Full Safety heeft veel ervaring om bhv’ers bewust te maken van hun belangrijke rol bij calamiteiten en ongevallen. 

Uw bhv’ers worden getraind in specifieke scenario’s die in UW bedrijf voor kunnen komen. Geen algemene opleidingen, maar afgestemd op de risico’s binnen uw bedrijf.

Hierdoor zijn ze beter voorbereid en kunnen sneller en beter handelen. Dit zorgt er voor dat gevolgschade voor werknemers, apparatuur en gebouw tot een minimum worden beperkt.

  

Alles draait om ervaringen

U krijgt een hulpverlener die zijn beperkingen kent, maar ook alles wat hij of zij heeft geoefend, gevoeld, gezien, geproefd in praktijk herkent en kan toepassen. Tijdens onze lessen overheerst het net-echt-gevoel. Hierdoor ervaren uw hulpverleners wat ze bij een calamiteit tegen kunnen komen. Er wordt nog lang over nagepraat.  Dit geeft Impact!

 

Zelfvertrouwen 

Een slagaderlijke bloeding stelpen duurt hooguit 10 minuten. De handeling is betrekkelijk eenvoudig. Maar hoe slaagt een bhv’er er in bij een infarct of een brand het hoofd koel te houden?

De impact van de training bouwt dat zelfvertrouwen op. We proberen een tweede natuur in uw mensen wakker te maken, een argwanende: àchter deuren, dóór muren, òm hoeken en ònder vloeren willen kijken. Wij bouwen aan hun zelfvertrouwen waardoor ze, als het menens is, een paar minuten boven hun beperkingen uitstijgen. Die paar minuten kunnen beslissend zijn. Net als uw keuze voor Full Safety.

 

Les bij u op locatie

Uw bedrijf is de beste locatie voor het geven van trainingen. Hulpverlening oefenen op de plaats waar het ooit menens kan worden, heeft de meeste impact en sluit aan bij ervaringen uit het verleden en mogelijke risico's voor de toekomst. 

• Voor Eerste Hulpverlening, brandpreventie en -bestrijding en ontruiming is uw bedrijf natuurlijk de meest inspirerende locatie. Hiervoor passen wij de lesstof aan, zodat de opleiding zo realistisch mogelijk is.

• In-company kan vanaf 6 cursisten. Bij grote groepen krijgt u een aantrekkelijke korting. Catering komt voor uw zorg en rekening.

 

 

Alle opleidingen zijn conform de richtlijnen en eindtermen van

Het Oranje Kruis (HOK)
Het Nederlandse Rode Kruis
Nederlandse Reanimatieraad (NRR en ERC)
Nederlands Intstituut BedrijfsHulpverlening (NIBHV)

 

         

      nibhv                          

 

                          

 

Leveringsvoorwaarden