skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Diverse opleidingen BHV 

Full Safety biedt diverse opleidingen BHV.

Zo kunt u kiezen voor een normale opleiding BHV of een verkorte versie. Ook de opleiding voor ploegleider kunt u bij Full Safety volgen.

Uiteraard bieden wij deze cursussen voor beginners en als herhalingsles.

Voor meer informatie kijk onder het kopje BHV.

 

Wat is een bedrijfshulpverlener?


BHV in bedrijf verplicht

De taken van een BHV-er en de risico's binnen je bedrijf bepalen het aantal bedrijfshulpverleners dat aanwezig moet zijn. Je moet voldoende BHV-ers hebben om een kleine calamiteit aan te kunnen.


Wat is een bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren:

•Eerste hulp bij ongevallen.
•Bestrijden van brand.
•Het in noodsituaties evacueren van werknemers.


Het aantal BHV-ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet.

Wel moet je bij het bepalen van het aantal BHV-ers en bij de manier waarop je de BHV organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf en de risico's binnen je bedrijf.
Om te zorgen dat de BHV-er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen en opleidingen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de BHV-opleiding. Zo niet, dan is het aan te raden om de BHV-er een complete EHBO-cursus plus een opleiding Brandbestrijding te laten volgen.

 

Hoeveel BHV-ers moeten er in mijn bedrijf aanwezig zijn?

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) berekening kun je kijken hoeveel BHV-ers er minimaal binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn. De wet stelt geen exacte eisen aan het aantal BHV-ers. De werkgever mag ook zelf de taak van bedrijfshulpverlener op zich nemen als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er een andere opgeleide BHV-er aanwezig zijn.

Let op:

Mocht een of meerdere van je BHV-ers niet op alle dagen aanwezig zijn wanneer je bedrijf geopend is, moet je ervoor zorgen dat je meer BHV-ers opleidt dan er verplicht aanwezig moeten zijn. Hiermee voorkom je dat je BHV-er afwezig is wanneer er een ongeval plaatsvindt, met alle gevolgen van dien. Voor iedere mindervalide werknemer dient ook nog eens één extra BHV-er aangesteld te worden.

 

BHV-opleiding

Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van onveilige situaties. Het is sinds 1 januari 2007 niet meer verplicht een jaarlijkse opfriscursus te volgen. Op grond van Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet geldt dat zolang een bedrijfshulpverlener nog voldoende opgeleid en uitgerust is, er geen opfriscursus gevolgd hoeft te worden.
Elke 2 jaar moet een BHV'er echter minimaal 8 uur Levensreddend handelen en 8 uur brand/ontruiming oefenen. Daarnaast dient het bedrijf tussentijds (of tegelijk met de herhalingslessen) te zorgen voor (ontruimings)oefeningen.

 

Opleiding volgen?

Via Full Safety is het mogelijk de cursus 'Basis Bedrijfshulpverlener' te volgen. De cursus leert de deelnemers in korte tijd de basisbeginselen van het helpen van slachtoffers en is vooral gericht op het verrichten van praktijkoefeningen. De opleiding duurt 1 dag.  In deze opleiding wordt het brandgedeelte niet behandeld. De herhalingscursus voor dit onderdeel duurt een halve dag.

 
Volledige cursus Bedrijfshulpverlening

Heb je interesse in een volledige BHV-cursus? Wij bieden een cursus en een herhalingscursus aan. De cursus duurt 3 dagdelen en de herhalingscursus een twee dagdelen. De cursussen worden op uw eigen locatie gegeven.