skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Herhaling bedrijfshulpverlening

In een dag of twee losse dagdelen instrueren wij alles wat u als bedrijfshulpverlener een jaar eerder hebt geleerd.

We leren u de signalen van een dreigende situatie tijdig herkennen. Inzicht is de beste preventie!
Nieuwe Eerste Hulp-ervaring opdoen. Nieuwe ontwikkelingen in eerste hulp en bhv worden doorgenomen.

Dagdeel Eerste Hulp:

• protocol benaderen
• verplaatsen
• geruststellen
• verbinden
• bloedingen stelpen
• reanimeren / AED

Dagdeel Brandpreventie:

• blussen 
• intern en extern communiceren
• verkenning 
• briefing professionele hulp
• ontruiming

• Trainingsgroepen van 6 - 12 deelnemers

Examen

Eigen docenten toetsen uw competentie tijdens de training.
Het certificaat blijft 1 jaar geldig.
Een EHBO-diploma geeft vrijstelling van het dagdeel Eerste Hulp.