skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Ploegleider

Pragmatische aanpak van problemen, techniek en talent om mensen te coachen, analyseren van case histories, theorie, beperkingen, verantwoordelijkheden en eisen. 
 
2 hele lesdagen, met een interval van een week: 
(In die week werkt u een opdracht uit) 
 
Taken: 
veiligheidssituatie beoordelen 
gevaar in kaart brengen 
inzet voorbereiden 
paraatheid oefenen 
rapporteren, evalueren 
hulpmiddelen operationeel houden 
werken met meld- en verbindingsapparatuur 
toepassen Arbo-wet 
beleid en organisatie bedrijfshulpverlening 
communicatie intern en extern 
voorkomen van gevolgschade 
 
Trainingsgroepen van 6 – 12 deelnemers 
 

Examen

Schriftelijk, aan het einde van de tweede lesdag, beoordeling door een bevoegd examinator.
Praktijk, einde van de opleiding, beoordeeld door een bevoegd examinator. 
Diploma 1 jaar geldig.