skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid

Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in februari 2012 in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Lees verder
SOS Alarmcard

De SOS Alarmcard is een kaart voor kinderen in het basisonderwijs,
die nog niet over een verplicht identiteitsbewijs beschikken.
Door bij een ongeval een nummer van een alarmcentrale te bellen, worden direct familieleden zoals ouders, opa/oma, oppas of andere dierbaren van het kind geïnformeerd.

Lees verder
Brandweer rukt voortaan minder snel uit

De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat. 

Lees verder
Beademing is niet de beste remedie bij een hartstilstand

 TOKIO - Mond-op-mondbeademing bij mensen met een hartstilstand is niet de beste methode.

Lees verder
De winst van de AED is niet in geld uit te drukken
Intensivist Michaël Kuiper over nut en noodzaak van een Automatische Externe Defibrillator
 
Leeuwarden - Elk dorpshuis of verenigingsgebouw heeft er één of wil er één: een Automatische Externe Defibrillator (AED). Zo'n reanimatie-apparaat aan de muur geeft een veilig gevoel, maar wat levert het de samenleving als geheel op? Voor intensivist Michaël Kuiper van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is de AED als fenomeen onomstreden.
 
(bron: Friesch Dagblad)
 
Lees verder
Nederlanders slecht in EHBO

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat liefst tien procent van de zestig miljoen jaarlijkse huisartsenbezoeken volstrekt onnodig is. De mensen gaan naar de huisarts of een eerstehulppost, omdat elementaire EHBO-kennis ontbreekt. Het gaat dan met name om verstuikingen, kleine brandwonden en ander klein letsel – gevolg van kleine ongevallen in en om het huis – die prima zelf zijn te verhelpen als je weet hoe dat moet. ...

Lees verder
Defibrillator redt leven defibrillatorfanaticus

PRINSENBEEK 3 februari 2010.  Een van de vurigste pleitbezorgers voor het ophangen van defibrillatoren, Hans Visseren heeft dankzij dat apparaat een harststilstand overleefd.
 

Lees verder
Philips roept defibrillatoren terug

Philips roept ongeveer 5400 defibrillatoren terug. In het apparaat, de HeartStart FR2+, kan een geheugenchip zitten die niet werkt.

Lees verder