skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid

Geplaatst door Leo van Bijnen (admin) op Feb 15 2012
Nieuws >>
 
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.
 
In het in december verschenen rapport constateren de verschillende inspecties dat de bouwkundige brandveiligheid in één op de drie zorginstellingen tekort schiet. Volgens de inspecties zijn het brandveiligheidbewustzijn en het brandveiligheidsbeleid in met name de langdurende zorg nog onvoldoende ontwikkeld. Bestuurders en directieleden geven daardoor te weinig sturing op het gebied van brandveiligheid.
 
Actie
 
Minister Schippers vindt daarom dat bestuurders zo snel mogelijk in actie moeten komen. “De aanbieders dienen alles in het werk te stellen om op korte termijn de brandveiligheid op orde brengen”, aldus Schippers. Met het oog hierop maant de minister koepelorganisaties als ActiZ, GGZ Nederland en VGN om raden van bestuur en raden van toezicht aan te spreken op de uitkomsten van de rapportage “Brandveiligheid van zorginstelling” en te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
 
Brandveiligheidsmatrix
 
Daarnaast wijst Schippers de bestuurders op enkele nieuwe managementinstrumenten. Zo is er in de vorm van de brandveiligheidsmatrix een objectief beoordelingsinstrument waarmee de brandveiligheid van zorggebouwen in beeld kan worden gebracht. In de loop van 2012 komt er een gebruiksvriendelijke variant van deze matrix beschikbaar.  Als beheerder gaat TNO regionale trainingen verzorgen en bestuurders van zorginstellingen actief benaderen over de nieuwe applicatie.
 
Vertaalslag
 
Ook is er een bestuursmethodiek Brandveiligheid in zorginstellingen, die bestuurders in staat stelt om de totale brandveiligheidszorg op basis van een risicogerichte benadering in te vullen. Aangezien dit middel in het veld te abstract wordt gevonden, belooft Schippers om het hulpmiddel verder te verfijnen. TNO is momenteel doende met een vertaalslag van een regelgerichte naar risicogerichte benadering. Deze benadering verplicht de bestuurders na te denken over de wijze waarop de brandveiligheid in zorggebouwen in alle geledingen wordt bereikt en geborgd.
 
Bron: Skipr.nl

Laatst vernieuwd: Feb 15 2012 om 12:28:33

Terug