skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Opleiding reanimatie/AED

4 lesuren levensreddend handelen: 
 
alarmeren (intern/extern) 
benaderen/stabiliseren slachtoffer 
hulp verlenen bij verslikking/verstikking 
bewusteloosheid aanpakken 
reanimeren en beademen (basiskennis)
 
4 lesuren AEDtraining:
 
alarmeren 
reanimeren en beademen (uitgebreide training) 
aanbrengen elektroden 
bediening apparatuur 
 
Trainingsgroepen van 6 tot 12 deelnemers 
 

Examen

Tijdens de training door de docent, volgens richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. 
Diploma 1 jaar geldig.