skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


Elke werkgever moet een BHV-plan hebben


Elke organisatie waar personeel werkzaam is moet onderzoeken of het werk gevaar op kan leveren en/of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemer. Het is daarom wettelijk verplicht om je organisatie te toetsen op alle mogelijke risico’s en deze te inventariseren en te evalueren. Dit gebeurt in een Risico Inventarisatie & Evaluatie: de RI&E.

Aanleiding

Vaak is het opstellen van een Bedrijfshulpverleningsplan de aanleiding voor een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Elke werkgever is verplicht een dergelijke plan te hebben. Om dit goed in te vullen is inzicht in het aantal, de aard en de soort risico's in kaart te brengen. Dit doe je door middel van een RI&E.

Boete

Als je tijdens een bezoek van de arbeidsinspectie niet beschikt over een recente RI&E kan dit behoorlijke financiële gevolgen hebben.
De boetes, op het niet hebben of niet volledig in orde zijn van de RI&E, kunnen oplopen tot € 1800.
Het overtreden van de arbowet kan zelfs een boete opleveren tot € 25.000. De RI&E geeft inzicht in de arboregelingen waaraan de organisatie moet voldoen.

 

Inventarisatie

De eerste stap van een RI&E is het inventariseren van de mogelijke risico’s binnen je bedrijf. Voordat je risico’s kan verminderen moet je immers weten waar de mogelijke risico’s zich kunnen voordoen. Doe dit nauwkeurig en gericht. Aan de hand van deze inventarisatie zal er een plan van aanpak opgesteld moeten worden. In dit plan wordt inzichtelijk gemaakt welke constateringen er wanneer en door wie aangepakt gaan worden. Dit plan moet je jaarlijks bespreken met je werknemers of hun vertegenwoordiging. Dit is verplicht. Het plan kan daarom ook altijd geactualiseerd worden. De stem van de werknemers is hier immers ook van groot belang.

 

Hoe regel je het?

Wil je tijd besparen en tevens advies krijgen over mogelijke maatregelen?

Full Safety BHV-EHBO kan de inventarisatie en de evaluatie voor u verzorgen. De medewerkers van dit bedrijf zijn onbevooroordeeld en zullen ook zaken opmerken die je misschien zelf over het hoofd hebt gezien. Dit levert de organisatie een document op waarin alle risico’s geordend in kaart zijn gebracht, met daarbij mogelijke oplossingen voor eventuele gebreken.

 

Toetsing

Wanneer moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst en wanneer niet?

Wel:

  • indien er meer dan 25 medewerkers werkzaam zijn in de organisatie
  • indien er minder dan 25 medewerkers werkzaam zijn in de organisatie en de desbetreffende branche niet beschikt over een goedgekeurd branche specifiek RI&E instrument


Niet:

  • indien je voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst hebt
  • indien er minder dan 25 medewerkers werkzaam zijn in de organisatie en er voor de desbetreffende branche een branche specifiek RI&E instrument beschikbaar is die is goedgekeurd door zowel de werkgevers- als werknemers- organisaties.


Bijzondere risico’s

In het Arbobesluit worden aanvullende eisen gesteld aan de RI&E. Het gaat dan om bijzondere risico’s zoals:

  • fysieke belasting
  • beeldschermwerk
  • geluid
  • geschiktheid arbeidsmiddelen
  • keuze persoonlijk beschermingsmiddel


Daarnaast dien je bij het invullen van de RI&E specifiek aandacht te schenken aan de risico’s voor werknemers jonger dan 18 jaar, werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven en werknemers met een beperking.