skip to content
NIEUWS

Bestuurder moet werk maken van brandveiligheid
Zorgbestuurders moeten meer sturing geven op het terrein van brandveiligheid. Dat stelt minister Schippers van Volksgezondheid in een reactie op het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Installeer de
HELP! - app

Alarmeer direct via deze app 112 en hulpverleners bij je in de buurt.
Registreer je als hulpverlener via deze app en help anderen bij jou in de omgeving.

Woningbrand na
3 minuten fataal !

(bron Nu.nl)

SOS Alarmcard

Brand! Wat nu?
(bron Telegraaf.nl)

Meer risico op rampen door klimaatverandering

Brandweer
rukt voortaan
minder snel uit


De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat.

Vanaf 2012 moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kijken of er echt brand is.


VCA Basisveiligheid

(Veiligheid-Checklist-Aannemers)

 

U coördineert de toepassing van Arbo-voorschriften en bent daardoor in staat verantwoordelijkheid te nemen voor basisveiligheid op de werkvloer.

3 dagdelen en examen:


• relevante wet- en regelgeving
• risico’s en ongevallen voorkomen
• omgaan met gevaarlijke stoffen
• branden, explosies voorkomen
• veilig werken met machines en gereedschappen
• voorkomen van struikelen, uitglijden, vallen
• veilig tillen en hijsen
• veilig werken met elektriciteit
• veilig werken op hoogte en in besloten ruimten
• hanteren persoonlijke beschermingsmiddelen


Trainingsgroepen van 8 – 12 deelnemers
 

Examen

Na het derde dagdeel, schriftelijk examen.
Afgenomen door een NIBHV-gecommitteerde.
Het NIBHV wordt erkend door ECABO.
Diploma is 10 jaar geldig.